Per 2018-12-01 startade vi driftsprojektet Soutujärvibygdens servicekontor. Under projekttiden som pågår till 2020-12-31 bygger vi upp en ekonomisk utvecklingsmotor, som blir basen till den stegvisa utvecklingen av bygdens vision ”ekomuseum” (mer detaljer om det beskrivs i affärsplanen som upprättades under 2014/2015)

Under 1 år anställs Barbara Willen med 80% och Gudrun Ussling med 20% i projektet. Därefter fortsätter det under ytterligare 6 månader med utökat arbetstid av total 150%. Öppettider av servicekontoret anpassas löpande till behovet. Även om kontoret nu är bemannat under vardagarna så fortsätter vi som under de första månaderna att ha öppet för allmänheten på torsdagar kl 14-18. Men vill man så kan man tidsboka under andra tider.

Vi ska erbjuda nya tjänster till föreningar, små företag och privatpersoner i Soutujärvibygden med omnejd. Följande tjänster är planerade:

  • administration, t. ex. kassörsuppgifter, bokföring, vaktmästeri, boende, turism, utbildning m.m.
  • kommunal (transport, administrativa tjänster, digidelcenter)
  • offentlig (arbetsförmedling, försäkringskassan, migrationsverket osv)

Tjänsterna inom administration (som för ex. kassörsuppgifter och bokföring) är redan prissatt och ”köpbart”. Rådgivning inom utveckling- och finansieringsfrågor för föreningar finns bland våra viktigaste uppgifter. Andra tjänster behöver mer förberedelser och kommer att erbjudas senare under projekttiden. Löpande information om nya utvecklade tjänster följer.

Ett stort mål är, att göra befintliga boenden/stugor hyrbara. Privatägda stugor eller villor, som stora delar av året står tomma ska samordnas och synliggöras i ett bokningsbart online system. Intresserade fastighetsägare får gärna redan nu höra av sig till oss!

Leader EU