Hjärtstartare
Inom kort ska det finnas en hjärtstartare (Modell LIKEPAK CR2) för utomhusanvändning i området av vårt kontor. Utrustningen är beställd och levereras/monteras senast i början av 2019. En tillhörande utbildning arrangeras under vintern. En tillfällig arbetsplats med komplett datorutrustning för allmänheten är på gång och finns också på plats i början av 2019.

Ordförandeträff
För att stärka samarbetet inom utveckling av våran fina bygd planerar vi även att införa en regelbundna föreningsordförande träffar. Möten planeras att hållas 2 till 3 gånger per år eller efter behov. Bland de viktigaste frågorna finns avstämning av arrangemang i bygden och ev. utökad samverkan av existerande evenemang, utvecklingsmöjligheter, investeringsbehov m.m.