Soutujärvibygdens ekonomiska förening har beviljats investeringsmedel för Servicekontorsprojektet från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, via Leader Polaris.

Investeringsmedlen täcker 1-1,5 heltidstjänster under ett och ett halvt år, och innebär att vi från årsskiftet har ett heltidsöppet servicekontor i Soutujärvibygden!

Under projekttiden ska vi bygga upp en varaktigt, stabilt och självfinansierat servicekontor.

För att ha möjlighet att söka liknande projektmedel krävs det normalt en egeninsats. Det är här nuvarande och blivande medlemmar spelar en stor roll. Tack vare era medlemsinsatser och medlemsavgifter har vi möjligt att söka investeringsmedel och genomföra projekt som det här.

Ett stort och hjärtligt TACK till alla våra medlemmar!