Det har varit en febril verksamhet i Marsijärvi under sommaren, där projektet med upprustning av anläggningen pågått. En ny funktionsvariationsanpassad stig har anlagts, stigen kommer att ansluta till en nyanlagd grillplats. Bryggan har rustats upp, stugan och kringliggande byggnader har fräschats upp och stigen runt sjön har röjts.

Under nästa år kommer den nya grillplatsen att färdigställas och nya spångar runt sjön kommer att sättas på plats. Informationsskyltar kommer också att sättas upp vid stugan och runt sjön.

Ett stort tack till alla som har hjälpt till med arbetena under året!