Upprustningen av Marsijärvi fiskeområdet är i slutfasen. Infoskyltarna är beställda och sätts upp på de förberedda stolparna inom kort. Slutredovisningen av projektet avslutas per 2018-12-31. Projektet är mycket lyckat och väl uppskattat av allmänheten. Under projektarbetet som pågick under sommaren har man redan märkt att besökarantalet har ökat, vilket är trevligt att se! Bra jobbat från alla inblandade  och stort tack till er alla!