Gällivare kommun driver under 2019 och 2020 detta nya projekt. Syftet med projektet är digital kompetensutveckling i Gällivare kommuns landsbygd. Glesheten av landsbygden har en stor nytta av digitala hjälpmedel, men kunskapen saknas ofta. Med projektet vill man utöka detta liksom skaffa nya digitala hjälpmedel. I dagsläget byggs en fast digidelcenter upp, vilket ska finnas hos oss eller i anslutning till servicekontoret. Härifrån ska en projektledare (50% anställning) jobba för vår egen bygd samt med hjälp av en mobil enhet även för alla Gällivares 5 bygder.

Olika utbildningar och föreläsningar, undersökningar och rådgivning för användare av digitala hjälpmedel fyller aktivitetsplanen av projektet. Enligt plan, ska det nya kontoret vara inrett och bemannat redan under vårvintern 2019. Vilket innebär, att servicekontoret med den anslutna digidelcentret ska vara öppet alla vardagar under vissa tider.