• Hjärtstartare
  • Leader EU

Hjärtstartaren är här!

februari 20th, 2019|0 Comments

Behovet av en hjärtstartare i bygden har sedan ett bra tag funnits... Nu har vi haft möjligheten att investera i en defibrillator, Lifepak CR2. En mycket modern hjärtstartare - öppnar man locket får man direkt [...]

  • Soutujärvibygden - Hjärtstartare

Övrigt

december 3rd, 2018|0 Comments

Hjärtstartare Inom kort ska det finnas en hjärtstartare (Modell LIKEPAK CR2) för utomhusanvändning i området av vårt kontor. Utrustningen är beställd och levereras/monteras senast i början av 2019. En tillhörande utbildning arrangeras under vintern. En tillfällig [...]

  • digidelcenter

Digidelcenter

december 3rd, 2018|0 Comments

Gällivare kommun driver under 2019 och 2020 detta nya projekt. Syftet med projektet är digital kompetensutveckling i Gällivare kommuns landsbygd. Glesheten av landsbygden har en stor nytta av digitala hjälpmedel, men kunskapen saknas ofta. Med [...]

  • soutujarvibygden - servicekontor

Startsignal för Soutujärvibygdens Servicekontor

december 3rd, 2018|0 Comments

Per 2018-12-01 startade vi driftsprojektet Soutujärvibygdens servicekontor. Under projekttiden som pågår till 2020-12-31 bygger vi upp en ekonomisk utvecklingsmotor, som blir basen till den stegvisa utvecklingen av bygdens vision ”ekomuseum” (mer detaljer om det beskrivs [...]

Väder Soutujärvi

klart.se